russian
english
czech

Služby » Metrologie » opravy a služby - Služby » Metrologie - Služby - Forte a.s.

opravy a služby

Opravy, justování a kalibrace přístrojů

 • digitální multimetry univerzální až do 7 1/2 místa
 • stejnosměrné ampérmetry a voltmetry
 • střídavé ampérmetry a voltmetry
 • wattmetry a VA-metry
 • stejnosměrné kilovoltmetry
 • měřiče odporu, odporové normály a dekády
 • měřiče kmitočtu až do 18 GHz
 • osciloskopy do šíře pásma 350 MHz
 • zeslabovače s vysokou přesností až do kmitočtu 16,7 GHz a zeslabení do 120 dB
 • vysokofrekvenční milivoltmetry
 • měřiče PSV a vysokofrekvenční impedance v koaxiálních a vlnových traktech dle normy GOST
 • měřiče fáze až do 10 MHz
 • měřiče koeficientu amplitudové modulace a kmitočtového zdvihu (deviace)
 • nízko a vysokofrekvenční generátory
 • měřiče komplexních odporů
 • měřiče nelineárního zkreslení
 • analyzátory
 • měřiče vysokofrekvenčního výkonu do 16,7 GHz
 • další radiotechnické přístroje
 • měřící přístroje u uživatele dle dohody
 • testery, revizní přístroje a výrobní přípravky v oboru elektrických veličin

Opravářské provozy splňují požadavky na registraci opravny měřidel a na návaznost ve smyslu Zákona č.: 505/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Služby

 • Opravy a kalibrace specializovaných stendů, výrobních přípravků a jednoúčelových měřících a testovacích zařízení v oboru ss, nf a vf elektrických veličin.
 • Opravy elektrických a elektronických zařízení a jejich částí.
 • Opravy a renovace elektromagneticky stíněných kabin a místností.
 • Revize elektrických zařízení dle ČSN.
 • Nastavování a oživování elektronických zařízení a jejich částí.
 • Testování a spolupráce při vývoji elektrických a elektronických zařízení a jejich částí.
 • Spolupráce při oživování a validaci měřících a testovacích systémů.
 • Ruční montáž malých sérií elektrických a elektronických zařízení a jejich částí.
 • Ruční výroba menších sérií kabelů a kabelových svazků.

 

V případě dotazu nás kontaktujte:
forte@forteas.cz

 

FORTE a.s. Mostkovice 529 798 02, tel: +420 / 582 363 325, fax: +420 / 582 349 810, e-mail: forte@forteas.cz

webdesign Virtualis.cz