METROLOGIE


Vedoucí metrologické laboratoře:

Vladimír Benc
tel.: +420 582 332 727
mobil: +420 775 750 343
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladimir.benc@forteas.cz

Metrologická laboratoř naší společnosti poskytuje služby v oblasti kalibrací a oprav měřidel a měřících systémů v oboru stejnosměrných, střídavých i vysokofrekvenčních elektrických veličin.

Laboratoř má zaveden systém jakosti  podle ČSN EN ISO 9001:2016. V roce 2005 získala Osvědčení o shodě systému jakosti ČOS 051672 (AQAP 2110).
V rámci metrologické laboratoře působí "Akreditovaná kalibrační laboratoř č.: 2302", která splňuje požadavky  ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Jsme firma s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oboru.


K zákazníkům přistupujeme individuálně a po dohovoru jsme schopni vyjít maximálně vstříc jejich požadavkům.


Kalibrujeme:  
 • Revizní přístroje
 • Klešťové ampérmetry
 • Panelové a rozvaděčové přístroje
 • Digitální multimetry
 • LRC metry
 • Osciloskopy
 • Generátory
 • Spektrální analyzátory
 • Měřiče výkonu
 • Měřiče frekvence a času
 • a další
Naše dodací lhůty jsou následující:
 • Jednotlivá měřidla do 5 dnů.
 • Skupina revizních přístrojů od 3 - 6 kusů do 5 dnů.

 Chcete-li znát cenovou nabídku, KONTAKTUJTE nás.AKREDITOVANÁ METROLOGIE

Osvědčení o akreditaci pro FORTE a.s. bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a po zjištění, že kalibrační laboratoř FORTE a.s. Mostkovice je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat kalibraci v rozsahu předmětu akreditace.

Je samozřejmostí, že jsme schopni provádět i kalibrace nad rámec naší akreditace v rozsahu ještě větším.

Vedoucí metrologické laboratoře:

Vladimír Benc
tel.: +420 582 332 727
mobil: +420 775 750 343
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladimir.benc@forteas.cz

Ke stažení:
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


LABORATOŘ

Po celou dobu existence metrologické laboratoře FORTE a.s. Mostkovice je základní náplní činnosti laboratoře objektivní posuzování a hodnocení měřící techniky, nezávisle na výrobcích měřidel a dalších vlivech a to nejen ve smyslu kalibrace, ale i celkového technického stavu a použitelnosti k daným účelům.
Laboratoř se vyhýbá činnostem, které by mohly tuto nezávislost zpochybnit.

Provádí kalibrace elektrických veličin nad rozsah akreditace.


Vedoucí metrologické laboratoře:

Vladimír Benc
tel.: +420 582 332 727
mobil: +420 775 750 343
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladimir.benc@forteas.czPŘEHLED KALIBRACÍ

Přehled obsahuje orientační rozsahy parametrů měřidel, která je laboratoř schopna kalibrovat. Kvůli přehlednosti došlo k řadě zjednodušení, zejména co se týče nejmenších chyb navazovaných měřidel. U některých veličin je laboratoř v řadě hodnot schopna dosáhnout podstatně lepších výsledků, nebo za zhoršených parametrů vybočit z deklarovaného rozpětí veličiny.

Rozhodnutí o možnosti navázání měřidla s menší chybou nebo větším rozsahem než jsou dále uvedeny je možné učinit na základě podrobné metrologické analýzy parametrů etalonů laboratoře a parametrů konkrétního měřidla.


Vedoucí metrologické laboratoře:

Vladimír Benc
tel.: +420 582 332 727
mobil: +420 775 750 343
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladimir.benc@forteas.cz

Ke stažení:
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


OPRAVY A SLUŽBY

Opravy, justování a kalibrace přístrojů
 • digitální multimetry univerzální až do 7 1/2 místa
 • stejnosměrné ampérmetry a voltmetry
 • střídavé ampérmetry a voltmetry
 • wattmetry a VA-metry
 • stejnosměrné kilovoltmetry
 • měřiče odporu, odporové normály a dekády
 • měřiče kmitočtu až do 18 GHz
 • osciloskopy do šíře pásma 350 MHz
 • zeslabovače s vysokou přesností až do kmitočtu 16,7 GHz a zeslabení do 120 dB
 • vysokofrekvenční milivoltmetry
 • měřiče PSV a vysokofrekvenční impedance v koaxiálních a vlnových traktech dle normy GOST
 • měřiče fáze až do 10 MHz
 • měřiče koeficientu amplitudové modulace a kmitočtového zdvihu (deviace)
 • nízko a vysokofrekvenční generátory
 • měřiče komplexních odporů
 • měřiče nelineárního zkreslení
 • analyzátory
 • měřiče vysokofrekvenčního výkonu do 16,7 GHz
 • další radiotechnické přístroje
 • měřící přístroje u uživatele dle dohody
 • testery, revizní přístroje a výrobní přípravky v oboru elektrických veličin
Služby
 • Opravy a kalibrace specializovaných stendů, výrobních přípravků a jednoúčelových měřících a testovacích zařízení v oboru ss, nf a vf elektrických veličin.
 • Opravy elektrických a elektronických zařízení a jejich částí.
 • Opravy a renovace elektromagneticky stíněných kabin a místností.
 • Revize elektrických zařízení dle ČSN.
 • Nastavování a oživování elektronických zařízení a jejich částí.
 • Testování a spolupráce při vývoji elektrických a elektronických zařízení a jejich částí.
 • Spolupráce při oživování a validaci měřících a testovacích systémů.
 • Ruční montáž malých sérií elektrických a elektronických zařízení a jejich částí.
 • Ruční výroba menších sérií kabelů a kabelových svazků.
Opravářské provozy splňují požadavky na registraci opravny měřidel a na návaznost ve smyslu Zákona č.: 505/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Vedoucí metrologické laboratoře:

Vladimír Benc
tel.: +420 582 332 727
mobil: +420 775 750 343
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladimir.benc@forteas.czMETROLOGIE SPECIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO AČR

Protiletadlový raketový systém KUB 2K12 (SA-6 GAINFUL)
Protiletadlový raketový systém 9K35M Strela-10M (SA-13 GOPHER)
Protiletadlový raketový systém OSA-AKM (SA-8 GECKO)
Protiletadlový raketový systém 9K32 Strela-2M (SA-7 GRAIL)
Bitevní vrtulník Mi-24V(D)

 • měřič vlhkosti 8Š31
 • kontrolní stanice 2V7M2(M1)
 • zkušební stanice 2V8
 • zkušební stend 9V27
 • technická ošetřovna 9V88
 • zkušební stanice 9V94
 • technická ošetřovna 9V210
 • zkušební stanice 9V242
 • zkušební stend 9V263
 • zkušební stend 9V452
 • zkušební stanice 9V810
 • zkušební stanice 9V810M
 • zkušební stend 9V811
 • zkušební stend 9V812
 • zkušební stanice 9V838M
 • zkušební stanice 9V839
 • zkušební stanice 9V868
 • zkušební stanice 9V871
 • seřizovací stanice 9V914
 • kontrolní stanice 9V915M2
 • kontrolní stanice INGUL

Vedoucí útvaru:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz