OPRAVY VOJENSKÉ TECHNIKY


Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz

Tato část nabídky naší společnosti není určena jen pro Armádu České republiky, ale taktéž zájemcům z civilního sektoru. Jsme si vědomi toho, že velká část uvedené techniky a materiálu se nachází v rukou soukromých firem, organizací i jednotlivců a tak naše služby poskytujeme samozřejmě bez rozdílu všem.


Servis a opravy:
 • protiletadlové raketové kompexy
 • obslužná a kontrolní zařízení
 • elektrocentrály
 • kompresory

 • letecká pozemní zařízení
 • rekonstrukce muzejních exponátů
 • ostatní technika a zařízení


Útvar oprav má zaveden systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016. V roce 2016 získal Osvědčení o shodě systému jakosti ČOS 051672 (AQAP 2110) a v roce 2009 získal osvědčení k provádění údržby a oprav leteckých pozemních zařízení č: MAA 0137.


Ke stažení:
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


PROTILETADLOVÉ KOMPLEXY


Protiletadlový raketový systém KUB 2K12 (SA-6 GAINFUL)
 • řídící a naváděcí zařízení 1S91
 • odpalovací zařízení 2P25M

Protiletadlový raketový systém 9K33 OSA-AKM (SA-8 GECKO)
 • bojové vozidlo 9A33M

Protiletadlový raketový systém 9K35M S-10 (SA-13 GOPHER)
 • bojové vozidlo 9A34M
 • bojové vozidlo 9A35M

Protiletadlový raketový systém 9K32 Strela-2M (SA-7 GRAIL)V případě dotazu nás kontaktujte:

Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 14


OBSLUŽNÁ A KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ


2K12 KUB (SA-6 GAINFUL)
 • nabíjecí přepravník 2T7M
 • kabina řídící KBU
 • kabina vazební KPC
 • elektrocentrála PES-100
 • plnič vzduchu 9G22M
 • kompresorová stanice UKS-400V
 • technologické zařízení MS-1760
 • technologické zařízení MS-1761
 • kontrolní stanice 2V7M2(M1)
 • zkušební stanice 2V8
 • technická ošetřovna 9V88

9K33M OSA-AKM (SA-8 GECKO)
 • velitelské stanoviště PU-12
 • nabíjecí přepravník 9T217BM2
 • technická ošetřovna 9V210BM2
 • vozidlo pro díly 9P372M2
 • souprava technologického vybavení 9F16M2
 • automatizovaná zkušební stanice 9V242
 • rektifikační stanice 9V914

9K35M Strela-10M (SA-13 GOPHER)
 • kontrolní stanice 9V915M2
 • zkušební stanice 9V839M

9K32 Strela-2M (SA-7 GRAIL)
 • zkušební stanice 9V810
 • zkušební stanice 9V810M1

9K113 Šturm (AT-6 SPIRAL)
 • kontrolní stanice 9V868
 • kontrolní stanice 9V94

Měřič vlhkosti vzduchu
 • 8Š31


V případě dotazu nás kontaktujte:

Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.czELEKTROCENTRÁLY


Naše společnost provádí na základě dlouhodobých zkušeností servis a opravy elektrocentrál všech běžně používaných typů. Například ČSAD, VOLVO, PERKINS, HONDA, ZRS, DEUTZ a CATERPILLAR.
Opravy provádíme v rozsahu nálezových a generálních oprav. Součástí nabídky je provedení revizí elektrických zařízení s vyhotovením Revizní zprávy a kalibrace měřících přístrojů a zařízení.

Veškeré práce jsou prováděny a kontrolovány na základě systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016, dále osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČOS 051672 (AQAP 2110) a osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře, které bylo vydáno na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

V případě dotazu nás kontaktujte:

Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz

Ke stažení:
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 13


KOMPRESORY


Provádíme:
 • revize, kalibrace a opravy vysokotlakých zařízení
 • plnění lahví do 40 MPa
 • revize tlakových lahví a vzduchojemů

V případě dotazu nás kontaktujte:

Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 12


VYSOKOTLAKÉ ČISTÍCÍ SYSTÉMY


Provádíme:

Opravy všech typů vysokotlakých čistících strojů a to jak studenovodních tak i teplovodních od výrobců značek WAP-ALTO, KRÄNZLE a dalších.
Nabízíme také služby při opravách mycích strojů pro soukromníky, supermarkety a průmyslové podniky.


V případě dotazu nás kontaktujte:

Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 11


LETECKÁ POZEMNÍ ZAŘÍZENÍ


Pro Armádu České republiky provádíme servis a opravy následujících leteckých pozemních zařízení, které se používají k zabezpečení provozu letecké techniky:
 • Spouštěcí univerzální elektrické zařízení SUEZ-M, SUEZ-3, SUEZ-4, SUEZ-4.1
 • Automobilová kyslíková plnící stanice AKZS-75M-131-III na podvozku ZIL-131 a P-V3S
 • Univerzální plynová plnící stanice UGZS.M
 • Hydraulické zkušební zařízení UPG-250GM
 • Hydraulické zkušební zařízení UPG-300
 • Ohřívač vzduchu TO-5
 • Vzduchová plnící stanice VZ-20/350

 • Spouštěcí elektrické zařízení GUINAULT
 • Ohřívač paluby letadel GUINAULT
 • Tahač letadel TLD TMX-150
 • Dopravníkový pás na zavazadla WASP
 • Dopravník zavazadel APL-900
 • Veškeré práce jsou prováděny na základě Osvědčení k provádění údržby a oprav vojenských leteckých pozemních zařízení č. MAA 0137 vydané OVL MO AČR.
Veškeré práce jsou prováděny na základě Osvědčení k provádění údržby a oprav vojenských leteckých pozemních zařízení č. MAA 0137 vydané OVL MO AČR.


V případě dotazu nás kontaktujte:

Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 10


REKONSTRUKCE MUZEJNÍCH EXPONÁTŮ


Na základě spolupráce s Vojenským historickým ústavem provádíme také rekonstrukce historické techniky.
Tato služba je založena na precizní dokumentaci prováděné rekonstrukce s cíleným zaměřením na zachování historické hodnoty restaurovaných exponátů.

Veškeré práce jsou prováděny na základě Osvědčení k provádění údržby a oprav vojenských leteckých pozemních zařízení č. MAA 0137 vydané OVL MO AČR.

V případě dotazu nás kontaktujte:

Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 9


OSTATNÍ TECHNIKA A ZAŘÍZENÍ


Nabízíme taktéž servis a opravy dalších zařízení a techniky, které jsou ve výzbroji AČR nebo soukromých sběratelů a organizací.

Pro příklad uvádíme jen některé z nich:
 • Polní kontejnerové kuchyně PK-01

 • Letištní schody SPT-114, 144

 • Elektrické rozvodny

 • Elektrická samočinná terčová zařízení ESTZ

 • Chladírenské přívěsy CHP-05

 • UAZ-469, LRD-90/110/130/SAN

 • P-V3S, T-815, T-810

 • Pojízdné automobilní nabíjecí stanice PANS-40

 • Chemické laboratoře

 • Teplovzdušné vytápěcí agregáty REMKO, MUNTERS

 • Vysokotlaké agregáty dekontaminačního systému SANIJET C 921DV případě dotazu nás kontaktujte:

Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 8