ÚDRŽBA LETADLOVÝCH CELKŮ


Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz

Středisko údržby je držitelem oprávnění podle předpisu EASA Part 145 v rozsahu daném oprávněním. Toto oprávnění splňuje podmínky dané mezinárodními předpisy a je schváleno Úřadem pro civilní letectví. Systém je dozorován Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví "EASA".


Středisko údržby letadlových celků je základním organizačním útvarem společnosti FORTE a.s. Mostkovice. Navazuje na kalibrace a opravy radiotechnického vybavení a letecké techniky u letounů a vrtulníků typů L-29 Delfín, Mig-21, Mi-8.

V současné době se zaměřuje především na letadlové celky (agregáty) letecké techniky určené pro sportovní, zemědělské a dopravní účely.
Disponujeme schválenými pracovišti pro přezkušování a opravy široké škály letadlových celků.
Jejich rozsah je průběžně rozšiřován a aktualizován na těchto stránkách.

V těsném sousedství areálu firmy je vybudováno neveřejné vnitrostátní letiště Stichovice.


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 15


TYPY LETADLOVÝCH CELKŮ

 • Moravan (Zlín) Z-42
 • Moravan (Zlín) Z-37A
 • Moravan (Zlín) Z-37T
 • Aircraft Industries (LET) L-200 Morava
 • Sikorsky (PZL) M-18A Dromader
 • Antonov An-2
 • Aircraft Industries (LET) L-410/420
 • Aircraft Industries (LET) L-13/23/33
 • Letecký motor Walter M 601
 • Oprávnění k výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu sportovních létajících zařízení a jejich dílů.
 • Vykonávání údržbových a opravárenských prací leteckých mechanických systémů, avioniky, elektrických systémů a barometrických systémů.


V případě dotazu nás kontaktujte forte@forteas.cz

Ke stažení:
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 16


CERTIFIKACE EASA PART 145

Na základě dřívějších zkušeností s kalibracemi kontrolních zařízení radioelektronického vybavení vojenského letectva se naše společnost v roce 2007 začala připravovat na splnění podmínek certifikace EASA.
Dne 15. 7. 2008 proběhl úspěšný certifikační audit na základě splnění všech podmínek a požadavků pro udělení oprávnění pro údržbu letadlových celků dle EASA Part 145 Úřadem pro civilní letectví ČR.


Řízení jakosti:

Ing. Ladislav Vaverka
tel.: +420 582 363 331
mobil: +420 775 750 344
fax: +420 582 349 810
E-mail: ladislav.vaverka@forteas.cz

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 7


OPRAVY LETADLOVÝCH CELKŮ

Oprávnění v rozsahu OPRAVY:
 • Moravan (Zlín) Z-42
 • Moravan (Zlín) Z-37A
 • Moravan (Zlín) Z-37T
 • Aircraft Industries (LET) L-200 Morava
 • Sikorsky (PZL) M-18A Dromader
 • Antonov An-2
 • Aircraft Industries (LET) L-410/420


Vedoucí:

Vladislav Holík
tel.: +420 581 111 623
mobil: +420 775 750 345
fax: +420 582 349 810
E-mail: vladislav.holik@forteas.cz


Ke stažení:
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.